Phí đăng ký thử nghiệm xe cơ giới

Thứ ba, 23/11/2010, 17:36 GMT+7

PHÍ THỬ NGHIỆM

Phí Thử nghiệm theo quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính

TT Tên mẫu thử  Số lượng mẫu thử phải nộp đối với một hồ sơ thử nghiệm Phí thử nghiệm Số lượng mẫu lưu
1.1

Mô tô, xe máy

01 xe thành phẩm 3.500.000  đồng 01 xe thành phẩm trong thời gian quy định
1.2 Mô tô, xe máy gia hạn

 

01 xe thành phẩm 3.500.000  đồng Không lưu mẫu
1.3

Mô tô, xe máy

nhập khẩu

 

01 xe thành phẩm 3.500.000  đồng Không lưu mẫu
2.1

Động cơ

02  động cơ thành phẩm kèm theo cụm tay ga, dây ga, cụm công tắc đề, cụm tay côn và dây côn (nếu có), bầu lọc gió, bô bin, IC nổ, IC nạp, rơ le đề, chế hòa khí và cổ hút, bộ dây điện, ắc qui, cần số, cần khởi động, ống xả, két nước làm mát và nước làm mát (nếu có) ... để động cơ có thể làm việc được 1.000.000  đồng 01 động cơ thành phẩm kèm theo các chi tiết để động cơ có thể làm việc được
2.2

Động cơ gia hạn

01  động cơ thành phẩm kèm theo cụm tay ga, dây ga, cụm công tắc đề, cụm tay côn và dây côn (nếu có), bầu lọc gió, bô bin, IC nổ, IC nạp, rơ le đề, chế hòa khí và cổ hút, bộ dây điện, ắc qui, cần số, cần khởi động, ống xả, két nước làm mát và nước làm mát (nếu có) ... để động cơ có thể làm việc được 500.000  đồng Không lưu mẫu
3.1

Khung

01 khung thành phẩm

500.000  đồng/mẫu

 

(1.500.000  đồng với khung SX

1.000.000  đồng với khung NK)

 

01 khung thành phẩm 
01 khung có lắp thêm hệ thống treo, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển, bánh xe và yên
01 bộ các chi tiết chính để hàn khung (khung nhập khẩu không phải nộp mẫu này)
3.2

Khung gia hạn

01 khung thành phẩm 1.500.000  Đồng Không lưu mẫu
01 khung có lắp thêm hệ thống treo, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển, bánh xe và yên
01 bộ các chi tiết chính để hàn khung
4

Gương chiếu hậu

04 gương chiếu hậu thành phẩm 1.000.000  đồng 01 gương chiếu hậu thành phẩm
5

Ống xả

Loại có lớp phủ bề mặt là mạ Niken và Crôm 03 ống xả thành phẩm và 04 mẫu phôi chế tạo vỏ ngoài ống xả có kích thước 50mm x 70mm được mạ đúng theo quy trình mạ ống xả thử nghiệm và 02 mẫu phôi chế tạo vỏ ngoài ống xả có kích thước 50mm x 70mm chỉ mạ Niken đúng theo quy trình mạ ống xả thử nghiệm 900.000  đồng 01 ống xả thành phẩm
Loại có lớp phủ bề mặt là mạ Niken và Crôm đen 03 ống xả thành phẩm và 06 mẫu phôi chế tạo vỏ ngoài ống xả có kích thước 50mm x 70mm được mạ đúng theo quy trình mạ ống xả thử nghiệm. và 02 mẫu phôi chế tạo vỏ ngoài ống xả có kích thước 50mm x 70mm chỉ mạ Niken đúng theo quy trình mạ ống xả thử nghiệm 900.000  đồng 01 ống xả thành phẩm
Loại có lớp phủ bề mặt là sơn 04 ống xả thành phẩm và 10 mẫu thép chế tạo ống xả có kích thước 70mm x150mm được sơn đúng theo quy trình sơn ống xả thử nghiệm 1.000.000  đồng 01 ống xả thành phẩm
6

Thùng nhiên liệu

Loại thùng nhiên liệu chế tạo bằng vật liệu kim loại 02 thùng nhiên liệu thành phẩm bao gồm nắp đậy, phao báo nhiên liệu, phin lọc nhiên liệu, cơ cấu van an toàn (nếu có) 600.000  đồng 01 thùng nhiên liệu thành phẩm và các chi tiết liên quan
Loại thùng nhiên liệu chế tạo bằng vật liệu phi kim loại 04 thùng nhiên liệu thành phẩm bao gồm nắp đậy, phao báo nhiên liệu, phin lọc nhiên liệu, cơ cấu van an toàn (nếu có) 1.000.000  đồng 01 thùng nhiên liệu thành phẩm và các chi tiết liên quan
7

Nan hoa

50 nan hoa thành phẩm  1.000.000  đồng 03 nan hoa thành phẩm
8 Vành bánh xe Vành thép 03 vành thành phẩm 900.000  đồng 01 vành thành phẩm
Vành hợp kim 05  vành thành phẩm trong đó 04 vành có lắp lốp 1.000.000  đồng 01 vành thành phẩm có lắp lốp
9 Chân phanh 04  chân phanh thành phẩm 1.000.000  đồng 01 chân phanh thành phẩm
10 Tay phanh 04 tay phanh thành phẩm 1.000.000  đồng 01 tay phanh thành phẩm
11 Dây phanh, dây ga, dây ly hợp 09 dây phanh (ga, ly hợp) thành phẩm 1.000.000  đồng 01 dây phanh (ga, ly hợp) thành phẩm
12 Xích 03 xích thành phẩm 900.000  đồng 01 xích thành phẩm
13 Đĩa xích 03 đĩa xích thành phẩm 900.000  đồng 01 đĩa xích thành phẩm
14 Tay nắm 03  tay nắm thành phẩm và 01 xe lắp loại tay nắm đó (nếu loại xe đó không có lưu tại Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới) 900.000  đồng 01 tay nắm thành phẩm
15 Thiết bị đo tốc độ 03 thiết bị đo tốc độ thành phẩm kèm dây đồng hồ tốc độ và 01 xe lắp loại thiết bị đo tốc độ đó (nếu loại xe đó không có lưu tại Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới) 900.000  đồng 01 thiết bị đo tốc độ thành phẩm kèm dây đồng hồ tốc độ
16 Chân chống 03 chân chống thành phẩm kèm các chi tiết lắp ráp có liên quan và 01 xe lắp loại chân chống đó (nếu loại xe đó không có lưu tại Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới) 900.000  đồng 01 chân chống thành phẩm kèm các chi tiết lắp ráp có liên quan
17 Ắc quy 06 ắc quy thành phẩm và các phụ kiện kèm theo như ôc bắt, ông thoát hơi, bình nước đổ vào ắc quy (nếu có) 1.000.000  đồng 01 ắc quy thành phẩm và các phụ kiện kèm theo
18 Lốp hơi 04 lốp thành phẩm và 04 săm tương ứng để lắp với lốp (nếu lốp là loại có sử dụng săm) 1.000.000  đồng 01 lốp thành phẩm và săm (nếu lốp là loại có sử dụng săm)
19 Săm 03 săm thành phẩm có lắp van hoàn chỉnh 900.000  đồng 01 săm thành phẩm có lắp van hoàn chỉnh
20 Đèn chiếu sáng phía trước 03 đèn chiếu sáng phía trước và các dây điện và giắc nối kèm theo 900.000  đồng 01 đèn chiếu sáng phía trước và các dây điện và giắc nối kèm theo

  Để biết chi tiết về phí thử nghiệm cho loại hình thử nghiệm dịch vụ, tư vấn kỹ thuật, mời quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau để nhận được thông tin cụ thể :

Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới - Cục đăng kiểm Việt Nam

Số 18 - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 84-4-7683597 -  Máy lẻ: từ 816 đến 825 -  Fax: 84-4-7683599

Ban thử nghiệm phụ tùng

Email: vmtc@hn.vnn.vn


Nguồn bài viết: Cục đăng kiểm Việt Nam
Người viết : admin

Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến